IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna
Stacja Rozrządowa Tarnowskie Góry
  

w 80 - lecie funkcjonowania Kolejowej Magistrali Węglowej Śląsk-Porty  

W związku z realizacją polityki transportowej i rolą stacji rozrządowych w realizacji procesów obsługi klientów oraz 80–tą rocznicą oddania do eksploatacji kolejowej magistrali węglowej Śląsk – Porty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Katowicach wraz z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach zaplanowali organizację IV ogólnopolskiej konferencji naukowo - technicznej

pt: STACJA ROZRZĄDOWA TARNOWSKIE GÓRY W 80-LECIE FUNKCJONOWANIA KOLEJOWEJ  MAGISTRALI  WĘGLOWEJ ŚLĄSK - PORTY

Konferencja odbędzie się w hotelu WILLA VERDE w Zawierciu w dniach  10 – 11 październik 2013 r.

W załączeniu komunikat oraz karta zgłoszenia

W osiemdziesiątą rocznicę oddania do eksploatacji MAGISTRALI WĘGLOWEJ ŚLĄSK - PORTY
w stacji PKP Herby Nowe, 15 października 2013 r.,
od 9.30 do 14.00 jest "Dzień otwarty stacji"

 
 

 

    Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty

                                                      im. inż. Józefa Nowkuńskiego stacji PKP Herby Nowe