PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z okazji 80-lecia Magistrali Węglowej Śląsk-Porty wydały okolicznościowy medal 

 

    Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty

                                                      im. inż. Józefa Nowkuńskiego stacji PKP Herby Nowe