W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI


śp. HENRYKA DĄBROWSKIEGOTWÓRCY I OPIEKUNA SALI TRADYCJI W HERBACH NOWYCH

ZNAWCY I MIŁOŚNIKA DRÓG ŻELAZNYCH

KOLEJARZA W CZWARTYM POKOLENIU

ZAWSZE WIERNEGO MUNDUROWI

WSPÓŁAUTORA KSIĄŻEK O TEMATYCE KOLEJOWEJ

ZAWIADOWCY STACJI HERBY NOWE W LATACH 1991-1995

HONOROWEGO CZŁONKA JASNOGÓRSKIEGO KORPUSU OFICERÓWHERBY NOWE, 11 LUTEGO 2012 ROKU

 

 

 

    Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty

                                                      im. inż. Józefa Nowkuńskiego stacji PKP Herby Nowe